Dos és ne fogyjon le,

Alacsony kalóriatartalmú reggeli recept Dos és Don'ts

Hogy tudják: én megtettem mindent annak érdekében, hogy megakadályozzam, ami következik. Meghaltam, s íme, mégis élek, örökké. Nálam vannak a halálnak és az alvilágnak a kulcsai. Írd le hát, amit láttál, a jelent és ami ezután történik. JEL 1, 6 Figyelmeztetés A regényben feltüntetett történelmi, műszaki és tudományos adatok mind valósak. McMurdo, jelentkezz. A kerek szemüveges, ritka, ősz szakállú amerikai leült a rádió elé, és megnyomta az adóvevő gombját.

Ezzel egy pillanatra megszakította a levegőben vibráló fülsértő recsegést. Dawson beszél. Mi a helyzet, Marambio? Miről van szó, Marambio? Minden rendben? Néhány napja kezdődött, és már beszéltem a Buenos Aires-i Szeizmológiai Részleg munkatársaival. Azt mondják, hogy nincs földrengés. Az lehetetlen! Hiszen több mint kétszáz méter vastag az a jégtömb. Szétesik a selfjég? A Larsen B több mint tizenkétezer éves, az utolsó eljegesedés során jött létre.

Egy ilyen régi, nagy kiterjedésű selfjég nem esik szét csak úgy, egyik napról a másikra. Mégis ez történik. A törékeny és ideges alkatú Brad Radzinski egy dos és ne fogyjon le a kezében robbant be a Crary Science and Dos és ne fogyjon le Centerbe. Levette a kabátját, felakasztotta egy fogasra, és sietve az igazgató irodája felé vette az irányt.

Igen fogyni elveszítheti- e egy házas apa a szülői felelősséget?

A zárt ajtón fémtábla jelezte, hogy kié az iroda. Radzinski türelmetlenül kopogott az ajtón, majd szinte azonnal belépett. Radzinski aggodalmas arccal mormogott valamit, majd miután kezet fogott a laboratórium igazgatójával, se szó, se beszéd, leült a tárgyalóasztalhoz.

Dawson fölállt futurisztikus íróasztala mellől, elhaladt egy könyvekkel teli szekrény előtt, és leült a vendég mellé.

Vele szemben, a falon, egy hatalmas Antarktisz-térkép lógott. Radzinski nem vesztegette az idejét: kinyitotta a dossziét, és dos és ne fogyjon le vett elő, amelyeket szétterített az asztalon. Gyorsan beszélt, szinte habzsolva a szavakat. Dawson az asztal fölé hajolt, és dos és ne fogyjon le a képeket. Egy órával ezelőtt. A Crary Láb igazgatója a kezébe vette az egyik képet, és alaposan megvizsgálta. Elhúzta a száját, felvonta a vállát, és ránézett a látogatóra.

Radzinski megint kinyitotta a mappáját, és ezúttal egy kerek nagyítót vett elő. Felvett egy képet az asztalról, fölé tette a nagyítót, és rámutatott néhány vonalkára a lencse által felnagyított fehér folton.

Dawson megvizsgálta a selfjég felületén látható vonalakat. A Larsen B kezd széttöredezni. Dos és ne fogyjon le kiegyenesedett a széken, levette a szemüvegét, és fölsóhajtott. Az argentinoknak igazuk volt. A laboratórium vezetője egy kis kendővel megtörölgette a szemüvegét. Miután végzett, visszatette az orrára, fölemelte a fejét, és kinézett az ablakon.

Végignézett az előtte elterülő tájon. A Discovery hegye az ég világoskékjéig magasodott, és úgy tűnt, mintha a fehér síkság fölött lebegne, lábánál pedig újabb csúcsok jelennének meg.

Ezek a csúcsok nem léteztek, a fény és a hideg játéka folytán létrejött érzéki csalódások voltak csupán a hegy és a síkság között. Ez az Antarktisz délibábja, egy fata morgana, amit az okoz, hogy a hegyről visszaverődő fény a különböző hőmérsékletű levegőrétegeken áthaladva elgörbül.

A Discoverynek most még dos és ne fogyjon le szokásosnál is több káprázat-csúcsa volt, de ez a meglepő, sőt csodálatos látvány most nem érdekelte a tudóst. Dawson a fata morganát nézte ugyan, de figyelme a saját távoli gondolataiba mélyedt.

Egy idő után lassan fölállt, kezébe vette a telefont, és beütött egy számot. Beszélhetnék Schumacher őrnaggyal? Jó napot kívánok, hogy van? Őrnagy úr, légi szállításra van szükségem, a lehető leggyorsabban. A félszigetre kell mennem. Éppen ezért nem lesz jó egy Huey. Szóval egy óra múlva? A Willyn vagy a Pegasuson?

Itt várok. Radzinski figyelmesen hallgatta a beszélgetést. Velem jön?

testtömeg veszteség csecsemők hogyan lehet lefogyni 75 éves kornál?

De több információra van szükségünk. Larsen a hegység másik oldalán van. Rothera Palmertől nem messze, délre volt. Dawson kilépett az irodájából, és a rádióhoz ment, amely egy kis fülkében volt.

Related Content

A kommunikációs technikus szabadnapos volt, ezért az igazgató kénytelen volt maga kezelni a rendszert. Dawson leült a készülék elé, ellenőrizte, hogy be van-e kapcsolva, dos és ne fogyjon le megnyomta a gombot.

McMurdo Rotherának. Itt John Killingbeck, Rotherában. Mi újság MacTownban? MacTown McMurdo gúnyneve volt. A vonal másik végén hangos kacagás hallatszott. Miben segíthetek?

Account Options

Figyelemmel kísérik a Larsen B állapotát? Egy pillanat, utánanézek. A recsegés csaknem egy percig eltartott. Dawson karba tett kézzel várt, míg ismét meghallotta az iménti férfi hangját. Rothera McMurdónak. Nicholls parancsnok ebben a pillanatban hangolja össze a frekvenciánkat. Akarnak velük beszélni? Hall engem? Itt Nicholls kapitány. Dawson megnyomta a gombot. Rothera azt mondta, hogy maga ott van a közelben.

Ott van a távolban. A B-ről vagy a C-ről? Nem tudom…, várjon. A folyamatos zötykölődés ellenére Dawson és Radzinski elbóbiskolt. Már néhány órája tartott a repülés, és úgy tűnt, soha nem ér véget, de ezt mindkét tudós beletörődéssel vette tudomásul. Elvégre mindketten tudták, hogy nem a legkényelmesebb géppel utaznak. A Hercules C mindig is nagyon biztonságos gép volt, az egyetlen olyan teherszállító repülőgép, amely képes minden nehézség nélkül leszállni a Déli-sarkon, de a négy propellermotor, a kényel metlen ülések és az állandó berregés aligha tehetnék népszerűvé a business class kedvelői körében.

Dawson bélelt piros anorákjában, a fülére tapasztott fülvédővel, amely némileg csökkentette a gép fogyás feketemégés és ne fogyjon le zaját, lehunyt szemmel kuporgott és — korántsem zavartalanul, de — bóbiskolt. Egy-egy nagyobb zökkenés fölriasztotta, ilyenkor néha kinézett az ablakon, hátha meglát valami újat az Antarktisz tágas fennsíkján — de mindig ugyanaz a látvány fogadta.

Óriási, végtelenbe nyúló hómező, amely néhol hegyekbe gyűrődik, szép szorosokat formálva: tejfehér folt ragyog a napsütésben, és szerényen csillog az örökké kék égen.

Egy látogató számára lenyűgöző lenne ez a táj, de az az igazság, hogy neki már nem volt újdonság. Különben is dos és ne fogyjon le gondolatokkal volt elfoglalva. Egy újabb zökkenésre kinyitotta a szemét. Schiller hadnagy föléje hajolt, és intett. Dawson levette a fülvédőt, amely eddig némileg védte a repülőgép zajától. Intett a kezével. Dawson és Radzinski követte Schillert a tehertérben.

Fölmentek a lépcsőn a 15 pilótafülkébe, ahol két pilóta és egy navigátor tartózkodott.

zsírégetési hibák tnation tippek a fogyáshoz természetesen

A Cas akkorákat zökkent és rázkódott, hogy az utasoknak meg kellett kapaszkodniuk a biztonsági korlátokban, hogy visszanyerjék az egyensúlyukat. A pilóta látta, hogy beléptek, és az ablak felé intett, lefelé mutatva. Dawson kinyújtotta a nyakát, és látta, ahogy az Antarktiszi-félsziget elterül a tengeren, és hegyes csúcsa, amely észak felé mutat, és szinte összeér Dél-Amerika csúcsával, úgy hasítja a hullámokat, akár egy tőr.

A hegyoldalakról leereszkedő, s a dos és ne fogyjon le fölött hirtelen megtorpanó gleccserek joghurtra hasonlítottak, itt-ott megcsillanó türkiz foltokkal. A szorosok és öblök tagolta kanyargó partszakaszt a félsziget és a Bellingshausen-tenger között rengeteg sziget és jéghegy tarkította.

Olyan sok volt itt a jég, hogy erős jégtörő nélkül lehetetlen volt a hajózás. A másodpilóta jobbra fordította a repülőgépet, és miután átkeltek a keskeny hegyláncon, a gép elkezdett süllyedni.

A pilóta rámutatott a félsziget egyik pontjára. Dawson odanézett. Végigpásztázta tekintetével a Weddell-tenger ráncos szövetét, a fehér tömbökkel pettyezett sötétkék-majdnem-fekete vizet, és a selfjég ismerős tejfehér felszínét kereste. A hófehér, ragyogó, kristálytiszta tükör, amely a hófödte hegyek és a viharos tenger közé volt ékelve, akár egy tányérra kiömlött tejfolt, már nem létezett.

A tükör ezernyi darabra tört. Az emlékeiben élő tükörsima felület helyett ezer meg ezer fehér szilánkot látott, a tengeren szanaszét szórt jégtűket.

JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS A HETEDIK PECSÉT

Akár egy ezer darabra morzsolódott polisztirollap. A Cas egész legénysége úgy meredt erre a képre, mintha a jégtűk helyett valami inga lenne ott, amely mindannyiukat hipnotizálja, vagy egy erős mágnes, amely ellenállhatatlanul vonzza őket. Radzinski fogta a videokameráját, és gyors felvételeket készített. A Hercules C egy darabig ott körözött a táj fölött, hol magasan, hol csaknem a földet súrolva, hogy különböző perspektívákból láthassák a jelenséget. Kétszer 16 elrepültek az argentin Marambio bázis fölött, egyszer pedig a brit RRS James Clark Ross hajó fölött, amely a Weddell-tengeren sodródó nyeregtáskák fogyás között úszott, de teljesen lekötötte őket a megdöbbentő látvány, az ezernyi új jéghegy, amivé a Larsen B alakult.

A Coffee House félhomálya barátságos légkört teremtett, főleg a McMurdo sötét és rendetlen utcáin végigsöprő metsző hideghez képest. A kávézó levegőjét betöltötte a meleg cappuccino és a friss fánkok finom illata, meg a vendégek ringató morajlása, akik azért jöttek ide, hogy beszélgetéssel és kártyázással üssék el az időt.

Fresh articles

Egyszer csak kinyílt az tömeg rutin a zsírégetés érdekében, és félbeszakadt a benti morajlás, amikor belépett egy kék parkás férfi. A felszolgáló megfordult, a vendégre meredt, majd vállat vont. A mcmurdói szlengben fmjynek hívják a felbukkanó idegeneket. A kék parkát viselő férfi úgy ment végig a helyiségen, hogy közben minden tekintet rászegeződött.

Senki nem láthatta az arcát, mert sapka volt a fejébe húzva, a szemét pedig foncsorozott napszemüveg takarta. Csak hegyes álla és vékony ajkai látszottak. Nyilvánvaló fogyás petoskey, hogy nem kíván hosszan időzni a kávézóban, hiszen még a kesztyűjét sem vette le.

Amikor észrevette a felszolgálót a bárszekrénynél, azonnal elindult felé. Rekedt, mély hangon, meghatározhatatlan külföldi akcentussal beszélt. A felszolgáló habozott egy kicsit, mert nem tudta, hogyan magyarázza el az utat. A Coffee House-nak ugyanis nem voltak ablakai.

Hosszú, hangárszerű faépület volt, és a felszolgáló nem tudta másként megjeleníteni a külvilágot, csak úgy, hogy a bejárati ajtóra mutatott. Menjen tovább azon az úton, és miután elhagyja a kápolnát és a MacOpsot, meg is érkezik a Crary Labhez.

További a témáról